Reliéfna pečiatka MODEL M1 POCKET(ČIERNY)

51,78 € za kus

Farba odtlačku pečiatky

+
Reliéfna pečiatka
Ochrana dokumentov pred kopírovaním a falšovaním. Reliéfny odtlačok nemožno jednoducho kopírovať ani skenovať. Vďaka technicky náročnej výrobe razníc pre trojrozmerný odtlačok je riziko sfalšovania duplikátu reliéfneho pečiatky veľmi malé.
Rozmer odtlačku:
pr. 41 mm
Kompletná cena (mechanika, štoček, vankúšik)